Отговорник

Отговорник

Контролира движението на стоки и пари в ресторанта и отговаря за финансовата ефективност на звеното. Отговаря за прилагането на Правилника за финансова сигурност и дисциплина при работата с парични и стокови ресурси. Организира, ръководи и контролира работата на звено Доставки по домовете в поверената му смяна, спазвайки стандартите и процедурите на KFC и политиката на фирма “Самекс”" ЕООД: за оптималното задоволяване на клиентите.

Основни предимства

 • Гъвкаво работно време на 4, 6 или 8 часа
 • Възможност за развитие при равен старт за всеки
 • Ваучери за храна
 • Електронно и практическо обучение по международни стандарти
 • Възможност да доведеш приятел и да получиш паричен бонус

 

Основни задължения за позицията

 • Получава, осигурява и контролира количеството и качеството на храните, опаковките и други стоки, необходими за нормалното протичане на работния ден на ресторанта и според рекламната политика на фирмата.
 • Води редовно, точно и цялостно ежедневната отчетна документация на ресторанта.
 • Извършва планирани парични плащания от ресторанта.
 • Извършва ежедневния отчет за стоковата наличност и инвентаризацията.
 • Извършва отчет на паричните средства в ресторанта.
 • Пряко ангажиран с дейността на звено Домашни доставки в ресторанта.

Изисквания

 • Средно образование
 • Умение за работа с компютър
 • Умение да анализира проблемите и да предлага и взема решения
 • Да притежава добри организационни способности
 • Умение за работа в екип
 • Комуникативност
Пълно/Непълно работно време
Сподели в:

Кандидатствай за тази позиция

* Файлът трябва да бъде .doc, .docx, или .pdf, с максимален размер до 10MB