Мениджър Ресторант

Мениджър Ресторант

Планира, организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната работа и финансовата ефективност на поверения му ресторант, като спазва стандартите на KFC и политиката на фирма “САМЕКС” за оптималното задоволяване на клиентите, задържането и привличането на нови клиенти.

Основни предимства

 • Работа в световноизвестна верига за бързо обслужване на пълно работно време
 • Възможност за развитие при равен старт за всеки
 • Ваучери за храна
 • Електронно и практическо обучение по международни стандарти
 • Възможност да доведеш приятел и да получиш паричен бонус

Основни задължения за позицията

 • Участва в разработването на целите на ресторанта за текущата година по отношение на приходи и разходи. Анализира постигнатите резултати ежемесечно.
 • Осигурява спазването на изискванията и стандартите на веригата.в поверения му ресторант.
 • Планира и контролира ефективността на отчета за приходи и разходи на ресторанта в частта, контролируема от мениджъра и анализира показателите. Съгласува необходимите мерки с Регионален мениджър KFC.
 • Контролира работните часове в обекта и продуктивността.
 • Анализира продажбите на ресторанта в годишен, месечен и седмичен план, и планира в ежедневен и ежечасов план.

Изисквания

 • Средно образование.
 • Управленски опит в ресторант се счита за предимство.
 • Умение за работа с компютър.
 • Ползването (владеенето) на английски език е предимство.
 • Да притежава добри организационни способности.
 • Умение да анализира проблемите и да взема и предлага решения.
 • Отговорност и оперативност при изпълнение на служебните си задължения.
 • Умение за работа в екип.
 • Комуникативност.
Пълно/Непълно работно време
Сподели в:

Кандидатствай за тази позиция

* Файлът трябва да бъде .doc, .docx, или .pdf, с максимален размер до 10MB