Асистент Мениджър

Асистент Мениджър

Организира, ръководи и контролира работата на целия ресторант за смяната, съгласно стандартите на KFC и политиката на фирма “Самекс” за оптималното задоволяване потребностите на клиентите и за задържането и привличането на нови клиенти. Отговаря за финансовата ефективност на ресторанта и обучението на членовете на екипа.

Основни предимства

 • Работи на пълно работно време
 • Възможност за развитие при равен старт за всеки
 • Ваучери за храна
 • Електронно и практическо обучение по международни стандарти
 • Възможност да доведеш приятел и да получиш паричен бонус

Основни задължения за позицията

 • Провежда оперативни проверки на ресторанта.
 • Организира провеждането и контролира резултатите относно обучението на екипа.
 • Участва в организацията по въвеждане на нови продукти в ресторанта – участва в провеждането на обучението и контрол върху изпълнението.
 • Осигурява спазването на графици за превантивна поддръжка на оборудването.
 • Организира провеждането на периодичните инструктажи.
 • Води справка за текучеството на персонал в ресторанта.
 • Изготвя графици за обучение на персонала

Изисквания

 • Средно образование.
 • Коректност и вежливост във взаимоотношенията с клиенти и колеги.
 • Отговорност и оперативност при изпълнение на служебните задължения.
 • Умение за работа в екип.
 • Комуникативност.
Пълно/Непълно работно време
Сподели в:

Кандидатствай за тази позиция

* Файлът трябва да бъде .doc, .docx, или .pdf, с максимален размер до 10MB