Header image

Свободни позиции

Работник Каси

 • Приемане на поръчки от клиентите с усмивка
 • Работа с касов апарат и системата за маркиране на продукти
 • Опаковане на поръчките
 • Удовлетворяване потребностите на клиентите

 Пълно/Непълно работно време

Работник Бургери

 • Приготвя бургери и гарнитури, спазвайки процедурите
 • Отговаря за удовлетворяването на потребностите
 • Спазва изискванията за съхранение на продуктите
 • Отчита количествата приготвен продукт, съгласно изискванията.

 Пълно/Непълно работно време

Работник Кухня

 • Приготвя пиле, филе, крила, стрипс, спазвайки процедурите
 • Поддържа чистотата и хигиенните норми на работната позиция
 • Отговаря за удовлетворяването на потребностите
 • Спазва изискванията за съхранение и следи сроковете на годност на продуктите

 Пълно/Непълно работно време

Отговорник

 • Получава, осигурява и контролира количеството и качеството на храните.
 • Извършва планирани парични плащания от ресторанта.
 • Извършва ежедневния отчет за стоковата наличност и инвентаризация.
 • Извършва отчет на паричните средства в ресторанта.
 • Пряко ангажиран с дейността на звено Домашни доставки в ресторанта.

 Пълно/Непълно работно време

Оперативен Супервайзор

 • Осигурява спазването на изискванията и насоките по отношение на стандартите и фирмената политика.
 • Контролира спазването на хигиенните норми в ресторанта.
 • Планира и контролира осигуряването на необходимото количество продукти.
 • Изготвя заявки за продукти и опаковки.

 Пълно/Непълно работно време

Асистент Мениджър

 • Провежда оперативни проверки в ресторанта.
 • Организира провеждането и контролира резултатите относно обучението на екипа.
 • Участва в организацията по въвеждане на нови продукти в ресторанта.
 • Осигурява спазването на графиците за превантивна поддръжка.

 Пълно/Непълно работно време

Мениджър Ресторант

 • Осигурява спазването на изискванията и стандартите.
 • Съгласува необходимите мерки с Регионален мениджър KFC.
 • Анализира и дава становища по всички останали елементи на отчета за приходите и разходите.
 • Контролира работните часове в обекта и продуктивността.

 Пълно/Непълно работно време

Доставчик

 • Навременна доставка на качествени продукти до всеки клиент
 • Осигуряване на отлично обслужване на клиентите
 • Поддържане на приятна и конструктивна работна атмосфера
 • Отчитане на сумите по доставки

 Пълно/Непълно работно време

Оператор

 • Отговаря за удовлетворяването на потребностите и изискванията на клиентите.
 • Приема поръчките на клиентите, съгласно стандартите.
 • Спазва работният график.
 • Спазва принципите за екипна работа.

 Пълно/Непълно работно време

Хигиенист

 • Поддържа хигиената в ресторанта.
 • Познава правилата за работа с почистващите и дезинфекциращи препарати.
 • Поддържа хигиената в залата за клиенти, както и в тоалетните за клиенти.
 • Почиства подове, стени, маси, табли и столове.

 Пълно/Непълно работно време

Хост/Хостеса

 • Отговаря за посрещането на клиентите
 • Гарантира доброто преживяване на клиентите
 • Съдейства на клиентите при работа с киоските

 Пълно/Непълно работно време