Оперативен Супервайзор

Оперативен Супервайзор

Организира, ръководи и контролира работата на целия ресторант за смяната, съгласно стандартите на KFC и политиката на фирма “Самекс” за оптималното задоволяване потребностите на клиентите и за задържането и привличането на нови клиенти. Отговаря за финансовата ефективност на ресторанта.

Основни предимства

 • Гъвкаво работно време на 4, 6 или 8 часа
 • Възможност за развитие при равен старт за всеки
 • Ваучери за храна
 • Електронно и практическо обучение по международни стандарти
 • Възможност да доведеш приятел и да получиш паричен бонус

Основни задължения за позицията

 • Осигурява спазването на изискванията и насоките по отношение на стандартите и фирмената политика.
 • Контролира спазването на хигиенните норми в ресторанта.
 • Планира и контролира осигуряването на необходимото количество продукти.
 • Изготвя заявки на ресторанта за продукти и опаковки.
 • Ръководи поверената му смяна, съгласно стандартите на веригата и политиката на фирмата.
 • Провежда оглед на ресторанта по определените за тази цел чек-листове и взима необходимите мерки за отстраняване на пропуските.

Изисквания

 • Средно образование.
 • Ползването (владеенето) на английски език е предимство.
 • Лоялност към фирмата.
 • Коректност и вежливост във взаимоотношенията с клиенти и колеги.
Пълно/Непълно работно време
Сподели в:

Кандидатствай за тази позиция

* Файлът трябва да бъде .doc, .docx, или .pdf, с максимален размер до 10MB